Etiikka ja käytänteet


Suomalainen eroseminaari - eettiset periaatteet ja ryhmätyöskentelyn raamit

Suomalainen eroseminaari on vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutetun eroseminaarin vetäjän avustamana. Eron työstäminen ryhmässä tarkoittaa eron eri vaiheisiin liittyvien tunteiden tunnistamista, kohtaamista ja purkamista. Eroryhmän ohjaaja on saanut tehtävään soveltuvan koulutuksen. Koulutuksen saaneet ohjaajat voi tarkistaa LiberaMente Oy:lta. (mstolbow@liberamente.fi)

Jokaisessa eroryhmässä edetään suomalaisen eroseminaarin ohjelman mukaan.

Iltojen teemat (11 tapaamista, 3 h kerrallaan), rakenne ja järjestys sisältöineen noudattaa sovittua opetuksellista mallia eikä tätä tule vetäjän taholta muuttaa. 11. ilta on vapaaehtoinen ja käsittelee lasten asemaa erossa sekä eron jälkeistä vanhemmuutta. Myös lapsettomuus on tuona iltana huomioitu.

Vetäjän ja osallistujien vastuu

Vetäjää sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän eroryhmässä työskentelee. Vetäjä on myös sitoutunut noudattamaan suomalaisen eroseminaarin rakennetta.

Myös eroryhmäläiset sitoutuvat aloittaessaan ryhmässä vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee niin muiden ryhmäläisten henkilöllisyyttä kuin heidän jakamia asioita. Osanottajat allekirjoittavat vaitiolovelvollisuudesta luottamussopimuksen ryhmän aloittaessa.

Toimintatavat

Ryhmän työtapoja ovat keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, eroseminaarin vetäjän/vetäjien luennot sekä toiminnalliset menetelmät.

Eroseminaarin vetäjä pitää huolta, että jokainen ryhmäläinen saa tilaisuuden puhua ryhmässä. Kenenkään tarinaa ei arvoteta saati arvostella ja kukin osallistuja kertoo ryhmässä vain sen, minkä haluaa ryhmälle jakaa. 

Eroseminaarin vetäjä opastaa ryhmäläisiä seminaarin päätyttyä tiedossaan oleviin jatkovertaistukimuotoihin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Eroseminaarin vetäjä pitää huolta tässä työssä kehittymisestään jatkokoulutuksin ja pitämällä yhteyttä muihin suomalaisen eroseminaarin vetäjiin.

Intressiristiriidat

Vetäjä välttää intressiristiriitoja. Parisuhteesta eroavia tai eronneita ei oteta samaan ryhmään muiden ryhmäläisten etujen säilymisen takia

Vetäjä ei ota työstään muita henkilökohtaisia, ammatillisia tai rahallisia etuja lukuun ottamatta korvausta, joka on sovittu sopimuksessa. 

Suomalaisen eroseminaarin määritelmä

Suomalainen eroseminaari pohjautuu amerikkalaisen Bruce Fisherin kehittämään menetelmään, jonka toimintaperiaatteet ilmenevät teoksesta Jälleenrakennus… kun suhteesi päättyy. (B. Fisher).  Menetelmä perustuu oppimiseen ja on siten eräänlainen koulutusprosessi eronneille. Kyseessä on opetuksellinen menetelmä eron työstämiseen ja sen ohjelma on sekä kokonaisuutena että kunkin illan kohdalla tarkkaan määritelty.

Menetelmän Suomeen 1993 tuonut psykologi Kari Kiianmaa ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow ovat vuonna 2013 kehittäneet seminaarista ajanmukaistetun version nimenomaan suomalaisia eroperheitä ajatellen. Nämä eettiset ohjeet koskevat tuon uudistetun menetelmän koulutuksen käyneitä sekä tehtävään soveltuvia eroseminaarien ohjaajia ja eroseminaarien osallistujia. 

Mikäli epäilet, että seminaari ei täytä kaikkia laatu- tai sisältövaatimuksia, voit tarkistaa asian LiberaMente Oy:stä.

 

 

 

Suomalaisen eroseminaarin vetäjät

Helsinki kesäkuussa 2014